Välj rätt lyftutrustning för att minska lyftskador på din arbetsplats

februari 7, 2022 0 Comments

Välj rätt lyftutrustning och minska lyftskador på din arbetsplats

Du har förmodligen kommit i kontakt med lyftutrustning industri oftare än du tror. Även om det inte är en regelbunden del av ditt liv förekommer ”tunga lyft” överallt omkring dig. Tänk på gaffeltruckar, lastare på byggarbetsplatser eller till och med personen som kommer för att reparera tvättmaskinen. Även inom vården är tunga lyft en vardag och arbetsskadorna är många på grund av dålig lyftutrustning. Arbetsmiljöerna på arbetsplatserna genomgår ständigt förändringar och de verktyg som används för att utföra arbetet uppdateras också. Därför är det viktigt för alla som är involverade i med denna utrustning att reglerna för arbete med sådan utrustning följs. Något många inte tänker på är att även ultraljudstvättar är en viktig utrustning för att minska skador.

Med alla de lyftanordningar som finns kan det vara svårt att hitta den perfekta anordningen för dina lyftuppgifter. Tänk på att det finns otaliga lyftanordningar och utrustning på marknaden med olika kapacitet, storlekar och märken. Om du inte är säker på vilken enhet som är rätt för ditt arbete, varför inte börja med vår praktiska guide?

Skillnaden mellan en kätting och en lyftkätting – och varför en industridammsugare är ovärderligt.

Att välja rätt kätting känns ju inte som en vetenskap. Alla är gjorda av stål och alla ser i princip likadana ut. Skillnaden finns dock och förväxlingen mellan lyftkätting och kätting har orsakat mängder av olyckor vid tunga lyft. En vanlig kätting som används till att låsa fast båtar och grindar med är just till bara för det ändamålet. Syftet med dessa kättingar är enbart att de ska vara svåra att knipsa av med ett verktyg som en bultsax. Dessa kättingar är aldrig menade att lyfta saker med och om man gör det kan kedjan gå av och lasten faller i backen, i värsta fall på en människa. Med en lyftkätting behöver du inte oroa dig för att kedjan ska gå av då varje ögla på en lyftkätting är anpassad för syftet att just lyfta. Vid gjutningsprocessen är öglorna anpassade i godset för att jämna ut kraften över öglan och det enda sättet kedjan kan gå av på är om du lastar mycket mer än vad tillverkaren har angett. Kättingar som är anpassade för tunga lyft är alltid klassade i en skala för hur mycket de kan lyfta.

Siffrorna är oftast väl tilltagna så om en kätting ska klara av 2ton så är bristningsgränsen för kedjan vid 10 ton. Dock ska man aldrig testa att lyfta mer än vad kättingen är klassad för på grund av, ifall det skulle hända något oförutsett som en olycka så kommer inte försäkringen att gälla när produktens instruktioner inte har följts.

När många dagliga lyft görs med lyftutrusning till exempel vid lastning och lossning av containers på stora fartyg så använda ofta en lyftkran eller en travers. Principen brukar vara den samma runt om i världen och utrustningen brukar vara följande från kranen ner till containern. Vajrarna som är anslutna till kranen är utformade med schakel koppling. Dessa kopplingar brukar ha en klassning på mellan 8-20 ton vardera och oftast sitter det mellan 4-8st på vardera lyftkran. På varje schakel fäster man sedan gaffellänk som gör det smidigt att fästa den lyftutrustningen du behöver. Många gånger är det en kätting eller vajer som är kopplad till gaffellänkarna vilka som regel har en lyftkrok i änden för att enkelt kunna fästas i sidorna på containers.

Vid tunga lyft inom industrin brukar det på maskindelar finnas gängade hål. Dessa hål använda för att kunna skruva dit lyftögla m16 som du smidigt kan fästa dina krokar i innan lyften. Det man måste tänka på här är att om lyften blir sneda och kättingarna måste lyfta snett så minskar hållbarheten av kättingarna. Se därför alltid över specifikationen från tillverkaren där det står vilken kapacitet din kätting har vid sneda lyft.