Bygga egna tvätthallar

januari 2, 2022 0 Comments

Tidigare har oftast biltvätt varit något som du ombesörjt när du kört inom en bensinstation. Men nu börjar det bli allt vanligare att hitta andra alternativ för att få din bil ren och fin. Det börjar bli vanligt att bygga tvätthall för att erbjuda ett smidigare sätt att tvätta din bil.

Numera börjar det bli populärt och många tycker det är mer skonsamt för bilen att rengöra bilen i en tvätthall. Dessutom är marknaden stor, och att bygga en tvätthall och driva en biltvätt är en lönsam affär. Genom att tvätta bilen i en tvätthall uppnår kunden oftast ett bättre resultat än i en maskintvätt. Det bidrar då till en mer nöjd kund.

Alternativ och möjligheter

Går du i tankarna på bygga tvätthall finns där en del alternativ för detta. Först och främst behöver du besluta vad du vill erbjuda för tvätt. Det valet kan påverka val av plats. Du bör självklart genomföra en marknadsundersökning för att fastställa vilket behov som finns. Det är viktigt för att din verksamhet ska kunna bli lönsam.

Val av plats kan också påverka dina möjligheter för hur många kunder du kan ha på samma gång. Detta behöver du ta med i din marknadsundersökning. När du gjort en kalkyl på din investering och den ser bra ut har ditt projekt börjat ta form. Därefter kan du kontakta leverantörer för beställningar och sedan driftsätta ditt projekt. En fr2000 kan vara en bra investering om man inte vet riktigt vilken utrustning man bör köpa in.

Kom ihåg att vid start av en tvätthall behöver du ha kontakt med ditt lokala miljökontor eftersom det finns en del miljöaspekter att ta hänsyn till. Området för tvätthall och biltvätt behöver ett godkännande. Detta då det finns en del partiklar som inte skall släppas ut i naturen hur som helst.

Tillstånd kan ges när en beskrivning av verksamheten och lokaliteten görs. Detta är till för att miljökontoret sedan ska kunna genomföra kontroller på dessa miljöaspekter.